Omfang af husstøvmider i danske sommerhuse.


Det skønnes at de indeklimaforhold der findes i uopvarmede sommerhuse giver dårlige temperatur- og fødebetingelser for husstøvmider, mens det skønnes at at der er optimale fugtforhold.
En dansk undersøgelse havde til formål at undersøge omfanget af husstøvmider i sommerhuse.

Metode:

I alt blev 37 sommerhuse undersøgt for mider, og resultatet blev sammenholdt med målinger
 fra 33 patienter med husstøvmideallergi, der boede i almindelige helårshuse.

Resultat:

Sommerhusene indeholdt alle uden undtagelse koncentrationer af mider der var 3 gange eller
mere så store som i almindelige helårshuse.
I uopvarmede sommerhuse fandt vi koncentrationer af husstøvmider i madrasser på i
gennemsnit 2.000 husstøvmider pr. gram støv, der modsvarer et gennemsnit på 40µg allergen
pr. g støv fra madrasser.

Konklusion:

Som en sandsynlig konsekvens af den høje indendørs fugtighed i uopvarmede sommerhuse, indeholdt støvprøver koncentrationer af husstøvmider, der var 3 gange højere eller mere af husstøvmider.
Den indendørs luftfugtighed kompenserer således rigeligt for mangel af føde og lave indendørstemperaturer.
De generelt høje midekoncentrationer indebærer med stor sandsynlighed forværring af reaktioner hos patienter, der er allergiske over for husstøvmider.

Reference:
J. Korsgaard, H. Harving, AUC, House-dust mites and summer cottages, Allergy 60 (9), 1200-1203