Må vi præsentere: HUSSTØVMIDEN


Introduktion af husstøvmiden

Husstøvmider har levet på jorden i over 23 millioner år.
De har overlevet turbulente jordiske begivenheder ved at udvikle forbløffende biologiske funktioner, hvoraf den ene er deres metode til at genanvende fødevarer.

Som effektive overlevere bruger husstøvmider deres ekskrementer som »madpakker«, som de kan vende tilbage til og spise.
Disse "madpakker" indeholder kraftige enzymer, der nedbryder madrester og dermed skabe ny næring til miden.

Og netop disse enzymer er årsagen til store allergiproblemer for mennesker og hunde, fordi de også kan nedbryde kroppens sarte væv.

Siden 1989 har læger, støttet af Verdenssundhedsorganisationen WHO, advaret om at husstøvmider er en væsentlig årsag til sygdom på verdensplan, og har opfordret til en stram kontrol af indendørs mider
.

For at forstå hvordan man gør det, er der afgørende behov for en grundlæggende viden om hvordan miden udvikler sig, dens levested, og hvordan mennesket har reageret på midesygdomme.

Der kan være mere end 100 millioner forskellige arter af mider, der lever på land, i luften og i havet.
De kan findes på så forskellige skjulesteder som i biers luftveje,  i fuglefjer, bag bark på træbark, på plantestilke, i halvfrossen jord, i varme kilder, på kornlagre, i køkkenskabe og i biblioteksbøger.

Hver art har tilpasset sig i et indviklet overlevelsessystem der præcis passer til deres miljø.

Alle er de mestre i selvopholdelse.
En af de mest interessante er den lille mide, der bor i det ene øre på et møl.
Den har lært, ikke at angribe begge ører eller risikere at gøre møllene døve og dermed en let middag for flagermus.

En af de væsentlige opgaver som mider udfører er vedligeholdelse jordbunden.

Jordmider nedbryde henfaldet organisk materiale og beriger dermed livet på jorden.

I betragtning af den kæmpe mangfoldighed af mider der findes, burde det ikke komme som nogen overraskelse, at de også kan give problemer for dyr og menneskeheden.

Områder hvor mennesket er indvolveret er:
# Landbrug - Angreb på og skader på afgrøder
# Oplagrede produkter - Ødelæggelsen af høstede afgrøder
# Sundhed - Sygdom, nedsat livskvalitet og øgede sundhedsomkostninger for samfundet
# Medicinsk - Forskning i mider og deres tilhørende sygdomme

Mider og flåter betragtes af Entomologer som under ét i dyreriget under paraply​'mider' .

Af de mange sygdomme som mider forårsager, er allergiske sygdomme de mest almindeligt sete og registrerede, og de mest almindelige syndere er husstøvmider.

Så langt tilbage som 1662 blev det erkendt, at indånding af støvpartikler i luften kan føre til symptomer på allergisk reaktion, men det var ikke indtil 1960 at lægerne konstateret, at husstøvmider var den vigtigste årsag til allergi over for husstøv.


Og det var ikke bare miden, men også dens efterladenskaber der var problemet, og det at dens ekskrementer indeholdt over 20 forskellige potentielle allergener.

Det er klart at for menneskeheden var dette et dyr der skulle respekteres og som man skulle undgå.

Den formelle latinske navn givet til vores mest almindelige husstøvmider er Dermatophagoides pteronyssinus.  


Husstøvmider lever i kolonier og er knap synlige for det blotte øje da de kun er maks. 1/3 mm.

De har otte ben, der hver er forsynet med kroge og ender i en sugekop.
Disse er designet til at opretholde et fast greb i midens miljø og til hjælp når du bevæger sig rejser til et nyt sted.
Under et mikroskop viser voksne mider sig gennemsigtig da de består af er op til 75% vand og de skal opretholde denne vægt, for ikke at udtørre og  dø.

Det er et væsen der er lille nok til at sidde på spidsen af en knappenål, og alligevel har udviklet sig på trods af de er blinde, de har ingen åndedrætssystem, drikker aldrig og kan ikke styre deres egen kropstemperatur.

For at imødegå disse ulemper har miden udviklet en udsøgt lugtesans, som den bruger ved forplantning og for at finde fødevarer, herunder næring fra sine egne ekskrementer.

For at lykkes for en koloni husstøvmider at overleve, er de afhængige af det omgivende levesteds livgivende miljø.

Omgivelserne skal være mørke og fugtige med masser af mad, som for mider er organisk materiale, såsom bakterier og pollen.
 

Dens livret er imidlertid kasseret hudskæl der er blevet muggen på grund af de fugtige forhold, og som er under angreb af skimmellsvampe.

Fra æg til voksen gennemgår miden fem stadier og kan leve i cirka tre måneder. Hunnerne lægger op til 40 æg i løbet af denne levetid.

Alle sunde voksne mider kan producere op til 20 ekskrementer dagligt.
Disse ekskrementer er tæt pakket med en tør  belægning, der kan opløses under fugtige forhold såsom i næse, lungevæv eller på beskadiget hud.

Husstøvmider trives bedst i lande med varme, fugtige tempererede klimaer.
Et eksempel er det Danske klima hvor mennesker kan leve og opholde sig udendørs året rundt.

Kombineret med m
oderne, velisolerede boliger med dårlig ventilation og høj luftfugtighed fra madlavning, hyppige  bad og brusere der har skabt vores indeklima .
Bygninger som disse har skabt perfekte væresteder for husstøvmidekolonier at trives.

De fælles redesteder for etablerede kolonier er kendt for at være i madrasser, puder, dyner, sofaer, blødt legetøj og dybe, blødetæpper.

En etableret koloni vil yngle succesfuldt ved temperaturer på 25°C og 75% relativ fugtighed.
I dette varme, fugtige indeklima  vil husstøvmider være i stand til at opretholde deres kritiske fugtindhold og kolonien vil blomstre.


Hvordan man forhindrer at dette sker vil blive diskuteret senere.

Sensibilisering over for mide ekskrementer er almindelig for mennesker og giver normalt ingen sundhedsmæssige problemer.
Men når lægen har diagnosticeret en husstøvmideallergi, anbefaler de altid at deres patienter undgår mideallergener.

Og når ordet allergen bruges her er det helt bevidst. For de berørte er mide ekskrementer nu ikke længere bare "støv", men af klinisk betydning for patienten.

De væv der er sårbare over mideallergener kan typisk være i åndedrætssystemet, på huden, eller i øjet - enten gennem direkte kontakt eller ved overdragelse i tårer.

Allergene
r
Til dato er der tyve formelt klassificeret allergener fra husstøvmider.
Af disse kan kun en håndfuld betragtes som ’store’ allergener, dvs. de påvirker størstedelen af ​​ patienter med husstøvmideallergi.

De resterende allergener betragtes enkeltvis som værende af mindre betydning for allergikere, men hvis de tages under ét, kan de forårsage op til 50 % af de allergiske reaktioner som tilskrives husstøvmider.

Af disse tyve allergener er kun to er kendt for at forårsage allergiske dermatitis hos hunde.

I 1989 blev det første mideallergener genetisk identificeret og klonet af videnskabsmænd.
Det var numerisk kodet som Der p1, og er fortsat det mest studerede og beskrevne af alle midens allergener.
Der p1 er et kraftfuld fordøjelsesenzym med egenskaber der svarer til papain (et planteenzym der nedbryder proteiner ved hydrolyse, og som nedbryder muskelproteiner og dermed virker mørnende. Dette udnyttes meget i fødevareindustrien).

I 1997 identificerede forskere de mekanismer, som dette fordøjelsesfremmende enzym anvendte til kunne arbejde sin vej ind i kroppen.

Når det får kontakt med ​​lungernes overflade, angriber Der p1 lungevævet og opløser den "lim", der holder cellerne sammen.
For personer i risikogruppen, og det er alle husstøvmideallergikere, kan dette brud på lungerne forsvar, kombineret med ufordøjede rester fra indholdet af midens tarm, udløse en alarm i kroppens immunsystem, som kan føre til meget alvorlige allergiske reaktioner.

Efter opdagelsen af ​​hvor ​​Der p1 opfører sig, fandt lægerne hurtigt ud af at enzymet faktisk bevæger sig rundt i kroppen og er i stand til at nå fostervandet omkring ufødte børn.

I dag er vejen fra inhalation af midens enzym til frigivelse af allergenerne på sarte væv, der fører til optagelse i kroppen, ganske godt beskrevet af forskere, og der advares kraftigt om at Der p1 er i stand til påvirke allergiske menneskets immunforsvar over for mider, og at det er bedst helt at undgå dem, hvis muligt.

Kontrol

Så langt tilbage som 1990 viste lægerne med succes, at mider i senge forholdsvis let kunne kontrolleres.
De gjorde dette ved hjælp af indkapsling af madrassen med et tæt materiale, der var designet til at dække madrasser og puder.

Materialet var så tæt vævet, at selv de meget små mide ekskrementer (under 0,5 µ) som var indkapslet i en gammel madras, ikke kunne passere igennem.
Husstøvmide eller dens ekskrementer kunne hverken komme ind eller ud når overtrækkene var på plads.

Det var et stort gennembrud inden for mide kontrol, og det er netop baggrunden for AllerGuards produkter, der kom på markedet som tætvævede mikrofiberprodukter med stor fugt- og luft gennemtrængning, og som kan dække alle sengens dele – madrasser, puder og dyner.

Desværre opstod der i kølvandet på denne viden en større international industri med dårlige og ineffektive produkter, der blev solgt til husstøvmideallergikere uden nogen som helst dokumentation for effektivitet, og som i høj grad var med at ødelægge det for de få, seriøse producenter.

Det første skridt i husstøvmidekontrol skal altid være at overveje at dække senge og sengetøj, især ved børn.
Længden af ​​den tid vi tilbringer i sengen og vigtigheden af ​​en god nats søvn - især for børn og det gør disse produkter til et oplagt valg.

Efter man har besluttet sig til denne anti-mide-teknik, er der en række supplerende tiltag der skal tages, hvoraf mange er omkostningstunge og der er derfor store overvejelser knyttet til dem.

Indendørs husstøvmidekontrol skal altid planlægges og udføres i henhold til de behov som patienten og familien har.

Det ville være ufølsomt og alt for belastende at kræve, at der foretages indsats over for unddragelse af alle allergenerne på én gang, især hvis den økonomiske byrde alle skal afholdes af den berørte familien.

Derfor udtænkte læger nogle gode, supplerende råd, der var rimeligt omkostningseffektivt og som man med fordel kan anvende til at kontrollere indendørs husstøvmider.

1) Vask alt sengelinned og blødt legetøj regelmæssigt (min. hver 14. dag) i varmt vand ved min. 60 °C.
2) Sænk fugtigheden ved at øge ventilationen.
3) Udskift alle gulve til ’antimide’ gulve (træ, linoleum osv.)
4) Anvend allergentæt husstøvmidetæt overtræk af anerkendt fabrikat (f. eks. AllerGuard)
5) Brug kun støvsuger med HEPA-filter, og luft ud min. 3 gange om dagen á min. 10 minutter
.

Tidligere kunne man købe mide dræbende spray på til brug på sofaer og stole eller mide dræbende midler til madrasser og sengetøj. De kan endnu købes visse steder i Østen.
Produkterne er alle blevet trukket tilbage fra markederne i de vestlige lande, da disse stoffer viste sig at give store bivirkninger for mennesker, specielt allergikere, foruden effektiviteten var meget tvivlsom.

Regelmæssig støvsugning af sådanne møbler, med støvsuger med HEPA-filter, anbefales nu til midekontrol af sofaer og stole.
Allerbedst bør anvendes møbler med vaskbare overflader som. f. eks. læder.

En anden og meget mere sikker metode, som hæmmer miderne evne til at formere sig , tilrådes nu af alle specialister over hele verden.

Ved at reducere fugt i indeklimaet er den aktive mide ikke i stand til at opretholde sin kritiske vandvægt.

Derfor vil den ikke være i stand til at avle eller trives og mide kolonien bliver truet af udryddelse.

Den optimale relative indendørsfugtighed i den koldeste periode på året er under 50 % relativ fugtighed, der samtidig anses behagelig for mennesker, men fjendtligt over for mider.

Dette relative fugtniveau kan opnås ved:
- at installere friskluftventiler i alle opholdsrum suppleret med emhætte og ventilatorer i bad og våde rum.
- at installere et ventilationsanlæg med mekanisk ind- og udsugning
- at installere højeffektive affugtere og / eller klimaanlæg. (I tropiske og subtropiske lande)

Disse foranstaltninger, kombineret med god ventilation, hjælper med at kontrollere mide populationerne, men der er stadig lommer med mini-miljøer, der kan undslippe denne kontrol og hvor alternativ mide kontrol skal anvendes.

Disse mini-miljøer omfatter tæpperne i hundens kurv og bløde møbler der bruges regelmæssig. En kombination af kontrolforanstaltninger som beskrevet i det foregående afsnit, kan tilrådes.

Med hensyn til midekontrol kom der for et par år siden en advarsel efter der kom reporter om antallet af husstøvmider i dyner.

Forskere fra University of Worcester undersøgte indholdet af de 10 typiske dyner og fandt bl. a. én, der indeholdt 300.000 levende mider, mens de andre dyner indeholdt store mængder af svampesporer, bakterier, levende og døde mider, æg og pollen.


I andre undersøgelser af ældre madrasser er fundet flere millioner mider, der har kunnet udgøre op til halvdelen af madrassens samlede vægt.
Ingen tvivl om ejerne af dynerne var uvidende om deres besværlige sengekammerater.
Dette kunne være undgået hvis dynerne var indkapslet i allergentær dyneovertræk som f. eks. AllerGuard.

Et spørgsmål ofte stilles af det offentlige og patienter er " Vil en professionel madrasrengøring hjælpe?"
Svaret er: Uanset hvilken metode du vælger vil der kun ske en minimal reduktion af midernes, deres æg og deres førings mængde.

Og her en advarsel!  Hvis du renser med damp, så sørg for at al fugt fjernes fra madrassen, eller det vil 'kickstarte' en ny koloni af mider fra overlevende æg.

Faktisk kan ingen garantere at kunne fjerne alle husstøvmider fra møbler og sengetøj, da miden fysisk kan hæfte sig til underlaget med dens ben med kløer.
Og midens ekskrementer er i tør tilstand så små og lette at bliver luftbårne så snart sengetøjet behandles.

Hvis du vælger selv at rengøre med en kraftfuld støvsuger, så brug kun støvsuger med HEPA-filter da det er det eneste filter der tilbageholder mikropartikler, åbne alle vinduerne og dørene for gennemtræk.
Efter rengøringen påføres et nyvasket allergentæt overtræk på madrassen for at stoppe nye opportunistiske mider fra at komme ind i madrassen.

Derfor bør man altid forsyne nye madrasser med allergentæt overtræk fra første dag.
Derefter bruges et helt almindeligt bomuldslagen ovenpå madrasovertrækket, som skal ‘tørre sved op' og opfange kasserede hudskæl og at tilskynde eventuelle rejsende mider til at "tænke" de har fundet et hjem.

Hver 14. dag skal bomuldsbetrækket varmtvaskes ved min. 60 °C for at dræbe 'håbefulde' mider og for at fjerne eventuelle hudskæl eller bakterier, der kan være kommet til.
Når bomuldslagnet er fjernet, er det vigtigt at tørre det allergentætte overtræk over med en fugtig klud for at fjerne uønsket snavs, mider eller mideæg.

Sørg for at puder og dyner er også dækkes med allergentætte overtræk, og at alt sengetøj som lagner, puder og dyner vaskes regelmæssigt ved min. 60 °C.

Sengene må helst ikke redes for pænt, da madrasser skal have lov til at have ”luft" hele dagen for at kunne frigive noget af den ophobede fugt.

Husstøvmider der øver indflydelse på den menneskelige sundhed bliver meget dårligt forstået af den brede offentlighed.
Dette kunne afhjælpes ved at gøre husstøvmidebiologi- og økologi et emne for studier i skolerne og gymnasierne, hvor emner hvorfor miderne forårsager allergi kunne forklares og diskuteres.
Der har været nogle få skridt i denne retning, men alt for lidt, og meget mere bør gøres for at hjælpe de berørte patienter.Referencer:

‘Dust Mite Allergies and Asthma - A worldwide Problem', Platts Mills TAE, de Weck A, UCB Institute of Allergy, Bad Kreuznach September 1987. Reported in The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 1989: 83:416-427

Who’s been sleeping in your pillow? 1997, Dr Jill Warner, Teaching Support and Medial Services, University of Southampton.

*‘Detection of House Dust Mite allergen in amniotic fluid and umbilical-cord blood’; Holloway J A et al,
The Lancet, 2000, Issue 9245, 1900-1902.

‘Manchester Asthma and Allergy Study: Low-allergen environment can be achieved and maintained during pregnancy and in early life’, Custovic A et al, 2000, J. Clin. Immunol. 105, No.2, Part 1, p252-258.

'The biology of dust mites and the remediation of mite allergens in allergic disease', Professor Larry G. Arlian and Professor Thomas A.E. Platts-Mills, 2001 'Journal of Allergy and Clinical Immunology', Volume 107, Number 3, Pages S406 to S413

‘Proteases Are Major Allergens Derived from Various Organisms’, Editors, M Capron, F. Trottien, Lille, 2006, Vol. 90, p 48 to 52, Parasites and Allergy, Chemical Immunology and Allergy, ISBN 3 8055 -7974-8

‘Determinants of House Dust Mite Allergenicity’, Hales BJ, Nora NR Chu, Bosco A, Smith W, A,Tatjana KH, Thomas W R, Allergy Clin.Immunol.Int.-J.World Allergy Org, 18/2 (2006) ‘Research Trends’, pp 65-70