Hvordan får jeg et godt indeklima?Råd 1:

Den absolut vigtigste parameter for et godt indeklima er at opretholde den rigtige luftfugtighed i sin bolig
Den bør i den kolde årstid ikke være meget over 40-45% RF - heller ikke
i soverum.

Hvorfor dog det? Fordi husstøvmider ikke kan overleve 
længerevarig fugtighed under 40-45% RF.
     
Fugt i boligen
Naturen er således indrettet  at hvis man opvarmer luft, sænkes den relative fugtighed.

Og det kan vi udnytte ved f. eks. at have et højt luftskifte i den kolde periode fra oktober til marts, hvor vi tager kølig luft ind i boligen og varmer den op.
Simpelt, men meget mere effektivt og billigere end at købe affugtere.

Superløsningen, som typisk bruges ved nybyggeri, er naturligvis et et ventilationsanlæg med varmegenvin-ding.

Det vil også ALTID være den bedste ventilationsløsning i eksisterende boliger.
Men er det ikke muligt af tekniske eller økonomiske grunde, så monter friskluftventiler i alle boligens opholds- og soverum hvis de ikke allerede er der.

Og lad så alle de indvendige døre stå åbne om dagen så al luften i boligen kan udskiftes stille og roligt mens du ikke er hjemme
.
Hvordan kan jeg så se
om fugtigheden er i
orden?
Anskaffe et hygrometer, som du placerer i hovedhøjde på en væg, der ikke er en ydervæg.
     
Hvad skal jeg holde
øje med?
Du skal holde godt øje med vinduer og vægge. 
Dug på ruderne om morgenen er f. eks. altid tegn på for lidt udluftning og for høj fugtighed.
Sorte mugpletter på vægge i soveværelset og i bad er også et tegn på at fugtigheden ikke er i orden.

Mindre angreb kan du forsøge at fjerne selv med f. eks. Rodalon, men hjælper det ikke, eller er området større end ca. en hånd, skal det undersøges nærmere.
Få taget
en skimmelprøve eller kontakt en byggesagkyndig.

Vi tilråder at søge hjælp hos AllerGuards indeklimarådgiver der i samarbejde med OBH-Gruppen A/S, kan udføre en skimmel DNA-test.
Hvordan holder jeg fugtigheden nede i sen-
gen, så husstøvmider
får det svært?
En seng der er redt og med sengetæppe på, er pæn at se på, men betyder også at fugtigheden i madrassen har svært ved at slippe bort.
Så læg i stedet dynen over sengegærdet om morgenen, så madrassen kan få luft.

Og undgå senge der går helt til gulv - f. eks. kassesenge og skibsbrikse. Madrassen kan ikke udluftes tilstrækkeligt og fugten kan ikke slippe bort.

En voksen person "sveder" i snit ½ liter vand under søvn, og den skal gerne væk.
Råd 2: Udskift den gamle madras eller beklæd den med et allergentæt betræk.
En "gammel madras" er madrasser over 10 år.
Hvorfor udskifte madrassen? Mange dinternationale undersøgelser viser at de fleste madrasser over 5 år indeholder husstøvmider og mide-allergener i et niveau, der for de der er disponeret, kan udløse allergikeske reaktioner.

Har du en ældre madras vil det klart hjælpe at bruge et allergentæt madrasovertræk som f. eks. AllerGuard madrasovertræk. Overtrækket holder allergenerne inde i madrassen.

Derfor skal du også lægge et allergentæt madrasovertræk på nye madrasser - så holder den meget længere.
Råd 3:   Aldrig faste tæpper eller væg-til-væg tæpper i soverum.
     
Hvorfor det? De fleste undersøgelser om emnet viser klart at der er mange husstøvmider og allergener i faste tæpper i sove-rum - specielt under og tæt på sengen.  (Kilde: SBI)

Årsagen er at "lodne" overflader som f. eks. tæpper holder på fugtigheden, og de kan ikke holdes ordentligt rene. De er dermed mere modtagelige for mider.

Løse mindre bomuldstæpper der kan vaskes et et godt alternativ. Husk at f. eks. indeholder Kelim-tæpper dyrehår.

Brug også gerne lædermøbler i stedet for familiens gamle aflagte lænestol, der kan være af gammelt støv, dyrehårspartikler, husstøvmiderester og meget andet.
Råd 4: Hold ALTID pelsdyr som hunde og katte ude af rum, der soves i.
     
Hvorfor det? Fordi pelsdyr kan give allergi, især når man er tæt på dem i længere tid.

Specielt fraråder vi katte, da allergi over for katte er livsvarig, og samtidig er det næsten umuligt at sanere en bolig for katteallergener.

Vi arver ikke allergi - men vi arver evnen til at udvikle allergi!
Og risikion øges jo flere allergener vi udsættes for.
     
Råd 5: Rengør eller udskift luftfiltrene.
Hvorfor dog det? Det er med til at opretholde gode indeklimaforhold og
ren luft.


Det er med filtre som med tagrender.
Efter et stykke tid bliver de fyldt med skidt, og virker ikke efter hensigten.

Rengør regelmæssigt filterene i friskluftventilen, i emhæt-ten, i varmepumpen, i ventilationsanlægget, i bilen, i støv-sugeren og skift evt. til specielle allergitætte filterudgaver som HEPA-filtre, f. eks. i pollensæsonen.

Ved regelmæssigt menes min. 2 gange årligt - gerne 4 gange hvis man er allergiker.
     
     
Råd 6: Brug en fugtig klud eller en mikrofiberklud til at tørre støv af i
stedet for støvsugeren.
     
Hvorfor dog det? Støvsugere og rengøring med en tør støveklud hvirvler ofte bare støvet op uden nødvendigvis at fjerne det.

Kun støvsugere med filtre i type HEPA tilbageholder de mindste luftbårne støvpartikler.
Men når man støvsuger ved af skubbe børsetn rundt, hvirvles alligevel en masse støv op i luften, og det er det typisk det fine svævestøv.
Pg det er ligegyldigt om man bruger filter, poseløse støvsugere eller robostøsugere.

Fugtige gernbe mikofiberklude (superklude) - det er et glim-rende alternativ, og de bruger heller ikke rengøringsmidler.
     
     
Råd 7: LUFT UD!
Hvorfor dog det? Fordi jævnligt udluftning giver frisk luft og er med til at sæn-ke fugtigheden i boligen

Rigtig udluftning er med til fjerne støv, fugt, dårlig lugt og forurening.

Udluft 3 gange dagligt med alle døre og vinduer åbne.
Men ikke mere end ca. 5-10 minutter ad gangen af energi-hensyn.
Og husk at lukke radiatortermostaterne.

Det er god ide at lave sin støvsugning imens.
     
     
Råd 8: Skal du bygge til eller friske op, så vælg byggematerialer og evt. maling, som er beregnet til indendørs brug, og som indeholder færrest mulige stoffer der kan forurene luften
     
Hvorfor dog det? Det minimerer afgivelse af gasser og andre stoffer, der  på-virker indeklimaet.

Gode materialer er beton, tegl, gips, aluminium og glas
.

Brug således gipsplader til vægge- og lofter i størst mulig omfang frem for træpaneler der skal vedligeholdes og afgiver lugtstoffer i lang tid.

Som den eneste maling på markedet er Care 5 fra Beck & Jørgensen udviklet efter Allergi Danmarks kriterier for maling, hvor der stilles krav om, at stoffer, der er anset som allergifremkaldende, ikke må tilsættes produktet.
Care 5 opfylder disse strenge krav og er i dag den eneste maling, der er anbefalet af Allergi Danmark

 Men hvorfor ikke bruge tapet i stedet for maling? Det afgiver færre stoffer til indeklimaet.