Syv forskellige husstøvmidearter fundet i gamle madrasser


Ved at fjerne kernesektioner i en gammel box-springmadras har man fundet syv forskellige arter af mider.
Blandt de identificerede arter var husstøvmider, lagermider og en follikel mide, som alle er kendt for at forårsage sygdom hos mennesker.
95% af de fundne mider var inden for de første 1,5 cm under toppen af madrassen
.

Det område i den gamle madras der blev undersøgt var fra halvdelen af en dobbeltseng, med tværsnit fra top og bund.
Kriterierne var at undersøge husstøvmidebefolkningens overflod og hvordan denne type mide-opsamling kan bidrage til fremtidig husstøvmide forskning.

Undersøgelsen blev offentliggjort i 1995 og blev finansieret af Astma UK.

Resultater:
Husstøvmideidentificerede arter var Dermatophagoides pteronyssinus, kendt som husstøvmider og mest dominerende af de indsamlede bestande
(95%), Euroglyphus maynei (3%), Cheyletus tenuipilis (2%) og Tarsonemus (uidentificeret).
Lagermiderne var Lepidoglyphus destructor og Acarus siro. Follikelmiden var Demodex follicorum.

Konklusionen var, at mekanisk udtagning af prøver af en madrassektion for at forske i midepopulationer var meget bedre end støvsugning, men blev anset for for tidskrævende til at være praktisk anvendelig i kliniske undersøgelser.

Forskerne skrev: 'Fremgangsmåden med kerneindsamling har to væsentlige ulemper: Det er ødelæggende, og det er arbejdskrævende'.
Det er usandsynligt at udskifte de konventionelle støvsugningsmetoder.
De konventionelle metoder sker ved støvsugning, men støvsugning giver ikke giver et pålideligt klinisk resultat af skadedyrsangreb.


Forfatter: Dette betyder at de fleste prøvesæt for husstøvmideallergener, der baserer sig på støvsugeprøver, ikke kan forventes at vise et korrekt resultat.
Enten skal metoden med mekanisk, destruktiv prøvning anvendes, eller også skal man anvende DNA-registrering af madrasstøv.

Referencer:

‘An “in situ’ coring technique for estimating the population size of house dust mites in their natural habitat’, D. B. Hay, Acarologia, t. XXXVI fasc. 4, 1995