Hvorfor husstøvmider kan være en af årsagerne til fødevareallergi?


Hvis du tror at ​husstøvmideallergi og fødevareallergier er adskilte, så tro om igen!

Af de otte forskellige fødevarer kendt for at være de vigtigste årsager til allergi, kan to krydsreagerer med husstøvmideallergener så de kan forårsage en alvorlig allergisk reaktion.

De to fødevarer er hvede og skaldyr.
.

I 2004 idenficerede den amerikanske 'Food and Drug Administration' otte store fødevarer eller fødevaregrupper, som tegner sig for 90% af fødevareallergi.
De er mælk, æg, fisk, krebsdyr/skaldyr, hvede, nødder, jordnødder og sojabønner.


Af de otte vides to at krydsreagere allergener fra husstøvmide og kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner.
De er hvede og krebsdyr/skaldyr.

Husstøvmider og hvedemel:
'Pancake Syndromet', også kendt som 'Oral Mite Anafylaksi' (OMA) viser sig som kløe/hævelse/irritation i mund og svælg og er er en alvorlig allergisk reaktion, der opstår kort efter at have spist fødevarer fremstillet med mideforurenet hvedemel.

Patienter der allerede er allergiske over for lagermiden eller husstøvmiden og som bor i tropiske
eller subtropiske omgivelser, er dem der i fare. Mange dårligt ventilerede køkkener rundt om i verden kan passe ind i denne kategori.
Man skal derfor også som dansker med husstøvmideallergi på ferie i disse områder generalt være opmærksom symtomerne.

Selv om rapporter om 'Pancake Syndromet' eller 'OMA' er relativt sjældne, er mange allergikere bekymrede for at mange fødevarerelaterede alvorlige, allergiske reaktioner, klassificeret som 'ukendt oprindelse' kan være forårsaget af et lagermideallergen, der er kendt for at være resistente over for varme.

De fleste alvorlige reaktioner er rapporteret når
produkter er befængt efter forarbejdning og opbevares i hjemmet.
Men der er også mulighed for angreb i fødevareforsyningskæden.

For at beskytte mod OMA, mener mange læger at åbnede pakker med hvedemel bør opbevares i fryseren eller køleskabet for at forhindre forurening med husstøvmideallergener.

Nedenfor er en skarp advarsel om 'OMA', der kom fra den britiske 'Anafylaksi kampagne'.
"En undersøgelse af kornbaserede fødevarer har konstateret, at over en tredjedel af prøverne indeholdt lagermider. Indtagelse bidrager til den samlede allergenbelastning. Antallet af fundne mider var lavt, men nogle var sandsynligvis i live umiddelbart før analyse og en af de mest inficerede prøver var et parti babymad.
Da risikoen for sensibilisering er størst tidligt i livet, er der et presserende behov for at kvantificere denne trussel mod sundheden ".

Krebsdyr/skaldyr og husstøvmider.

Baggrund:
Chitin, den anden mest forekommende polysaccharid i naturen efter cellulose, udgør exoskelettet i lavere organismer såsom svampe, krebsdyr og insekter.
I rejer og husstøvmider er det det hårde materiale der udgør skallen der dækker og beskytter dem fra starte - videre gennem deres forskellige faser af livet, men som kasseres når de når voksenstadiet.
Disse k
asserede 'skaller' betragtes som føde af mange af nuturerns skraldemænd - herunder husstøvmider.

Inden for allergi antages det at fordøjelsesprotein der forvandler kasserede 'skaller' til føde kan være involveret i krydsreaktivitet mellem husstøævmide mide og krebsdyr
(dvs. rejer).

De allergener, der er mistænkt for at problemer er mideallergenerne Der P15 og Der p18.
De forårsager en svag reaktion hos mennesker, men er især kendt som en vigtig årsag til allergi hos hunde.

Hvis du er bekymret spørge din læge til en allergi test for husstøvmider og krebsdyr at se, om der er en sammenhæng og dermed en risiko.Referencer:
1. Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004 (Public Law 108-282, Title II), US Department of Health and Human Services

2. Pancake Syndrome (Oral Mite Anaphylaxis). Sánchez-Borges et al (May 2009). 'World Allergy Organization' Journal. Volume 2, Issue 5, pp 91-96. doi: 10.1097/WOX.0b013e3181a0db50

3. ‘The importance of storage mite allergens in occupational and domestic’ Chambers et al (1999). environments. 'Proceedings of the 3rd Inter. Conference on Urban Pests.'

4. Anaphylaxis from ingestion of mites: Pancake anaphylaxis. Sanchez- Borges M, Suarez Chacon R, Capriles-Hulett A, Caballero-Fonseca E., ‘J. Allergy Clin. Immunol.’, 2013: 131 (1): 31-5

5. ‘Dust Mites’, Matthew J. Colloff, 2009, CSIRO PUBLISHING, Collingwood, Australia; ISBN 978-0-6430-6589-5

6. ‘Quantitation of IgE Binding to the Chitinase and Chitinase-Like House Dust Mite Allergens Der p15 and Der p 18 Compared to the Major and Mid-Range Allergens’ 'International Archives of Allergy and Immunology', 11/05/2012 Hales BJ et al

7. ‘Allergens and Allergen Immunotherapy’, Fourth Edition, 2008, Chapter 10, Mite Allergens, E Fernandez-Caldas, L Puerta, L Caraballo, R F Lockey; p 161-182; Publisher, Taylor and Francis.

8.‘Chitin, chitinases and chitinase-like proteins in allergic inflammation and tissue remodelling’, Chun Geun Lee, ‘Yonsei Med. J’. 2009, 28; 50(1): 22-30