Dun/fjerfyld contra syntestisk fyld.contact button


Sengetøj med dun og fjer blev tidligere anset som en potentiel kilde til allergiske reaktioner, og derved en betydelig risikofaktor for allergiske sygdomme.

Der blev udarbejdet forslag til brug for allergisk betingede patienter and man skulle vælge "renere", syntetisk fyld (som f. eks. polyester, eller skumfyldte puder og dyner).

Ny viden udfordrer imidlertid dette synspunkt, og der er nu fundet statistisk samhørighed mellem brug af syntetisk fyld og høj forekomst at børn med pibende vejrtrækning (hvæsere).
Nyere undersøgelser har fundet følgende.

En tværgående undersøgelse af en fødselsårgang fandt at dyner med fjer kunne kædes sammen med en reduceret midepåvirkning og et reduceret antal anfald af pibende vejrtrækning over et år.

Børn der brugte fjerdyner var mindre tilbøjelige til at blive øverfølsomme over for husstøvmider og havde mindre tilbøjelighed til at få alvorlige astmasymptomer.

Reduktionen i symptomgraden var specielt mærkbar ved børn med husstøvmideallergi.


Sengetøj med syntetisk fyld blev kraftigt og konsekvent kædet sammen med hyppige anfald af pibende vejrtrækning.

Der blev fundet tydelig sammenhæng mellem et stigende omfang af sengetøj med syntetisk fyld og hyppige anfald af pibende vejrtrækning.

Hos børn med astma fik børn tidlige astma hvis de brugte sengetøj med syntetisk fyld under opvæksten.

Et Cochran Review af fjer contra syntetisk fyld i sengetøj som astmabehandling fandt i nyere epidemiologiske studier at fjerfyld kan sæmmenkædes med fære anfald af pibende vejtrtrækning end med syntetisk fyld, men at beviset er statistisk utilstrækkeligt til at vise kliniske forbedringer ved generel astmabehandking.

En prospektiv undersøgelse af en årgang vurderede at der ikke var højere risiko for brochial betændelse i de de to første leveår ved brug af dyner med fjerfyld, og at der ikke fandtes en forøgelse af risiko for astmaanfald sene i barndommen.

En tværgående analyse fandt en negativ effekt som hyppige anfald af pibende vejrtrækning og nedsat lungefunktion blandt børn der sov på ryggen og brugte sengetøj med syntetisk fyld, men ikke hos børn der ikke sov på ryggen og brugte sengetøj med syntetisk fyld.


Mulige mekanismer der har betydning for foholdet mellem fjerfyld og pibende vejrtrækning:

En lavere midekoncentration i forhold til det sovende barns nedre luftveje, da fjer har et væsentlig lavere mideallergen niveau end sengetøj med syntetisk fyld.

Flygtige organiske stoffer eller andre stoffer i sengetøj med fjerfyld kan forøge sensibilisering og de tilhørende symptomer.

Det bakterielle endotoxinniveau er muligvis højere ved fjerfyld, der igen kan resultere i en reduceret allergensensibilisering.
Dette kan muligvis medføre at patienter i misforståelse foretrækker sengetøj med syntetisk fyld til børn, med medfølgende risiko for senere udbrud af allergisk astma hos barnet.