KOL hos ikke-rygere - flere end forventet?


Ifølge en nylig undersøgelse af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) har op mod 25% til 45% af patienter der er
diagnosticeret med sygdommen aldrig røget.


Alligevel er næsten alle de kliniske forsøg der har til formål at undersøge medicin for KOL patienter, beregnet for rygere.
 

Dette kaster tvivl over selve de betingelser og defarmakologiske løsninger, der overvejes.

Risici forbundet med ikke-ryger KOL stammer fra biobrændsler, erhvervsmæssig eksponering for støv og gasser, historik for lungetuberkulose, infektioner i åndedrætsorganerne i barndommen, indendørs og udendørs luftforurenende stoffer, dårlig socioøkonomisk status og astma.

I en stor amerikansk undersøgelse, blev dårligt kontrolleret astma fundet at være en risiko, større end selv tobaksrygning.
Inden for denne kategori er bl. a. patienter med svær astma og de, der alene er afhængige af inhalatorer for at kontrollere symptomerne.

Disse patienter synes ikke at forstå, at udvidede bronkier (takket være behovsmedicin, men minus steroidstøtte til at styre reaktioner) bliver udsat for støv, gas eller forurenende stoffer, der forårsagede deres vejrtrækningsproblem i første omgang.

Ifølge den amerikansk-baserede undersøgelse nævnt ovenfor fulgte forskerne 3099 patienter i 20 år.

De der havde aktiv astma havde 10 gange større sandsynlighed for at udvikle symptomer på kronisk bronkitis og 17 gange større sandsynlighed for at blive diagnosticeret med emfysem (KOL) end dem uden astma.

Interessante fakta

Biomassebrændstof fremstillet af træ, kul og andet vegetabilsk materiale og dyregødning er en væsentlig risikofaktor for udvikling af KOL.
Omkring 3 milliarder mennesker på verdensplan er udsat for røg fra biomasse sammenlignet med 100 millioner mennesker, der ryger tobak.

I Indiens landområder en retrospektiv analyse af mere end 300 patienter med obstruktiv luftvejssygdom viste, at 75% af patienter med dårligt behandlet astma, der kun havde fået oralt bronkieudvidende medicin i en lang periode, havde symptomer karakteristiske for KOL.

Samhørighed af KOL og landbrug er overvejende blevet registreret hos atopisk landmænd (fra positive priktests til fælles luftbårne allergener), hvilket tyder på at atopisk landmænd kunne have øget følsomhed over for KOL.

Astma og KOL kan sameksistere i en patient.

Opinionsdannere inden for respiratorisk forskning kræver bredere undersøgelser i både I og U-landene for at identificere dem, der er i risikogruppe fra ikke-rygere med KOL for at mindske sygdomsbyrden i samfundet.